Двір герцогів Чарторийських створив унікальну систему аристократичної освіти, в якій формується не стільки професіонал у певній сфері, а людина як особистість з визначеними ціннісними та моральними орієнтирами. Основні цінності пайдеї в цілому виходять за межі педагогічної сфери і формуються як норми та зразки в контексті культури. Вихідним для пайдеї є аристократичний тим культури, коли у людини розвивається здатність як до інтелектуальної діяльності та естетичне начало – почуття прекрасного.

Метою аристократичної освіти двору є підготовка свідомих особистостей громадян, які зможуть знайти відчуття міри і справедливості в цивільних і приватних справах й при цьому не втратити своєї єдності з природою. Аристократи зможуть відчувати себе онтологічно в безпеці в будь-якій ситуації, зберігаючи власну цілісність.  Аристократична пайдея підтримує розвиток унікальності особистості, оскільки самодостатні, освічені та вільні люди створюють суспільство, де є свобода, соціальна захищеність і реалізація честолюбних прагнень.